Products > Sampling > Inline samplers

Próbnik DVB do rur spadowych


process sampler DVB 200 with coverings

process sampler DVB 200 with coverings


service opening on the backside in order to fit the sampling slot

service opening on the backside in order to fit the sampling slot


DVB sampler - a scheme

DVB sampler - a scheme


dimensions as described in the technical specifications

dimensions as described in the technical specifications

do automatycznego pobierania próbek zboża, produktów paszowych, ziarna siewnego i innych materiałów sypkich

  • 100% reprezentatywna próba przy maksymalnym bezpieczeństwie
  • optymalna produktywność: pełna automatyka eliminuje wpływ błędów przy pobieraniu próbek
  • niezawodna konstrukcja, nie wymagająca konserwacji
  • wielostronność zastosowania: oprócz zboża stosowany  także do pasz, nasion, ryżu,  ziarna soi i produktów mącznych - niemal do wszystkich produktów sypkich
  • możliwość zdalnego sterowania

Pobieranie próbek następuje poprzez wąski, kasetowy lej probierczy z umieszczonym u góry otworem. Otwór ten jest automatycznie prowadzony przez cały strumień materiału (np. zboże), a mianowicie przez całą szerokość rury spadowej. To pozwala na prawidłowe pobranie właściwej próbki z całego przekroju, a nie tylko z boku lub ze środka strumienia materiału.

Istnieje możliwość dowolnego ustawiania okresów pobierania próbek w zakresie od
1 próbki co 5 sek. do 1 próbki co godzinę.

Załączanie próbnika może być sterowane automatycznie, np. w uzależnieniu od pracy podnośnika, bądź też poprzez system sterowania w centralnym pomieszczeniu kontrolnym. Wielkość pojedynczej próbki zależy od wielkości otworu w leju probierczym oraz od natężenia przepływu produktu w rurze spadowej. Wielkość całej próbki zależy od liczby pojedynczych próbek.
Standardowy otwór leja ma wielkość 8 mm. Na życzenie możemy także dostarczać inne wielkości otworów.

Do you have further questions regarding Próbnik DVB do rur spadowych?

» Send an enquiry