Products > Laboratory equipment > Malt analysis

Friabilimetr


The friabilimeter

The friabilimeter


open with sieve drum and driver rollers

open with sieve drum and driver rollers


fractions after determination

fractions after determination

Urządzenie do określania kruchości słodu

  • szybkie i nieskomplikowane wykonanie analizy
  • trwała konstrukcja
  • uproszczenie analizy słodu
  • empirycznie udowodniony wynik wartości browarnej

Do określania kruchości słodu bezpośrednio po procesie suszenia. Friabilimetr dzieli słód mechanicznie na frakcje: twardą i kruchą. Załadować próbę słodu (50 g) do bębna odsiewacza. Walec gumowy, dociskany stałą siłą sprężyny, przepycha kruche ziarna przez drucianą siatkę. Oznaczanie kruchości słodu następuje zgodnie z Metodą Międzynarodową (IM).

Do you have further questions regarding Friabilimetr?

» Send an enquiry