Products > Laboratory equipment > Malt analysis

Friabilimeter


The friabilimeter

The friabilimeter


open with sieve drum and driver rollers

open with sieve drum and driver rollers


fractions after determination

fractions after determination

Analizor pentru malţ

  • Comandă rapidă, uşoară
  • Construcţie robustă
  • Simplificare analiză malţ
  • Rezultat utilizabil practic în producţia berii

Pentru determinarea friabilităţii malţului imediat după operaţia de uscare. Aparatul Friabilimeter separă mecanic malţul în părţi dure şi friabile. Proba de malţ (50 g) este introdusă în sita tambur. Un valţ din cauciuc apasă cu o presiune constantă, dată de un arc, partea friabilă prin ţesătura sitei. Determinare a friabilităţii malţului conform Metodei Internaţionale (IM).

Do you have further questions regarding Friabilimeter?

» Send an enquiry