Products > Moisture and analysis > Moisture Portable

HE 50


HE 50 instrument with measuring cell

HE 50 instrument with measuring cell


quick moisture check before harvest

quick moisture check before harvest


quality assessment during harvest

quality assessment during harvest


measurement cell

measurement cell

Umidometru pentru cereale

  • Comandă simplă
  • Rezultate exacte
  • Corecţie automată a temperaturii
  • Domeniu de măsurare larg, de până la peste 30% umiditate
  • 14 calibrări
  • Aprobare de model BRML
  • Sonde de măsurare a temperaturii disponibile opţional

Proba este introdusă în celula de măsurare. Se închide celula, se selectează produsul de măsurat şi se apasă tasta de măsurare: rezultatul este imediat afişat, proba fiind măcinată şi omogenizată automat. Echiparea standard include un program de măsurare a temperaturii în materiale vrac.

Do you have further questions regarding HE 50?

» Send an enquiry

available downloads