Products > Moisture and analysis > Moisture stationary

HE 90


HE 90
HE 90
HE 90

Wilgotnościomierze dla punktów przyjęcia ziarna

  • łatwe w obsłudze
  • dokładność wskazań
  • automatyczna korekta temperatury
  • szeroki zakres pomiaru
  • solidna konstrukcja
  • kalibracje zatwierdzone w wielu krajach
  • spełniają dyrektywy UE oraz międzynarodowej rekomendacji OIML

Ześrutować próbę i umieścić ją w komorze pomiarowej. Zamknąć komorę, nacisnąć przycisk produktu, odczytać lub wydrukować wynik. Są to standardowe wilgotnościomierze dopuszczone do rozliczeń skupu zbóż w Niemczech. Szczególnie odpowiednie do pomiaru wilgotności kukurydzy wilgotnej (do wilgotności 46%) przy zastosowaniu odpowiedniej elektrody. Łatwe w obsłudze i trwałe.

Do you have further questions regarding HE 90?

» Send an enquiry