Products > Laboratory equipment > Beer analysis

Tannometer


The tannometer analyser device

The tannometer analyser device


Glass cuvette with stirrer

Glass cuvette with stirrer


display and keyboard

display and keyboard


control by PC software TannoLab

control by PC software TannoLab

Analyzátor piva

Přístroj k měření fenolových substancí v pivu, vínu, ovocných šťávách a rostliných extraktech. TANNOMETER spojuje kompaktní zařízení pro dávkování, regulaci teploty a míchání s měřícím přístrojem zakalení, fotometrem a vyhodnocovacím počítačem. Spolu s přístrojem se dodává  software, který umožňuje zaznamenávat naměřené  hodnoty a výsledky v časovém průběhu,  ukládat do paměti a tisknout je.

Vestavěná automatika zaznamenává výsledky analýz:

  • Obsah tanoidů
  • Chladový zákal (dle MEBAK 2.19. 2.3)
  • Obsah reduktonů (dle MEBAK a dle prof. Chapona)
  • Citlivost na proteiny
  • Amoniumsulfátová mez (dle MEBAK-METODY 21.19.2.5)

TannoLab 2.0 

(PC- SOFTWARE - dodává se standardně s přístrojem)

  • Znázornění naměřených hodnot v křivkách už během analýzy
  • Integrovaná databanka pro naměřené hodnoty a přídavné informace
  • Znázornění různých křivek z naměřených hodnot
  • Vyrovnávání křivek
  • Střední hodnoty při víceoborovém měření

Pohodlně  použitelný program „Windows“ pro jednoduché a přehledné vyhodnocování a dokumentaci přístrojem TANNOMETER získaných laboratorních dat.  Softwarem je možno přes počítač pohodlně uložit všech šest  provozních hodnot získaných přístrojem TANNOMETER.

TannoLab  vystavuje  naměřené hodnoty „on line“,  ukládá naměřené údaje a tiskne protokoly o měření. Propočty integrálů a diferenciálů na určitém bodě křivky umožňuje vyhodnocení a vyjádření rozdílných průběhů křivek.

Do you have further questions regarding Tannometer?

» Send an enquiry