Curățător de probe automat

Evaluare, sortare și cântărire

Pentru o gamă largă de cereale și semințe

  • Curățare complet automată și cântărire
  • Timp de prelucrare aprox. 1,5 minute pt. 1 kg de cereale
  • Scaner cod de bare
  • Ecran tactil
  • Memorie date

Funcționare

Curățătorul de probe automat este disponibil ca variantă deschisă sau cu carcasă închisă. Turnare probă în pâlnia de umplere și începere proces. Curățătorul automat cântărește proba inițială și începe procesul de curățare complet automat. Părțile de probă curățate și sortate cad în recipientele de cântărire din cele două poziții ale sertarelor, unde sunt cântărite. Software-ul afișează pe ecranul color de mari dimensiuni masele și procentajele fracțiunilor determinate. Rezultatul constă din partea de pierderi la curățare (ieșire aspirator, site pentru paie și pentru nisip) și din partea de boabe de calitate, precum și cea de boabe cu granulație mică. Probele cântărite cad apoi într-un recipient mare colector, cu un volum de aprox. 180 litri, adică echivalentul a peste 100 de probe. Opțional, poate fi utilizat și un sistem de transport pneumatic pentru evacuarea automată a probelor. Curățătorul de probe automat este disponibil și sub formă de completare la un curățător de probe SLN deja existent.