Tohum ıslahı

Tohum ıslahının hedefi, piyasanın ihtiyaçları daha iyi karşılanacak şekilde tohumları geliştirmektir. Hava ve iklim gibi değişen çevre koşulları ve dünya nüfusunun gittikçe artması nedeniyle gıda ihtiyacını karşılamak gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Çeşitli türlerin iyileştirilmesi, seçimi ve resmi olarak tanınması için desteğimize ihtiyaç vardır.