Rakoraf 2 / Rakoraf 2 LINEAR

Otomatik numune alma sondası, sabit ve raylı sistem

İki kantar arasından, körüklü trenlerden, semi treylerlerden ve demiryolu vagonlarından eksiksiz ve her iki taraftantemsili numune alma

  • Maksimum numune alma alanı 8,8x18,8 m (lineer)
  • Sütun biçiminde tasarım veya alternatif olarak duvara montaj
  • Kendini kanıtlamış ve patentli Rakoraf numune alma tekniği
  • Kolay anlaşılır uzaktan kumanda
  • Hızlı montaj

Kullanım alanı

Hububat tespiti ve ticaretindeki mal giriş kontrolünün amacı, teslimatın doğru şekilde değerlendirilebilmesi için verimli bir numune almaktır. Özellikle yabancı maddelere ve kalite kusurlarına karşı olan hassasiyet, giriş numunelerinin temsili özelliğinin güvence altına alınmasını gerektirmektedir. Giriş numunelerinin doğru olması kalite kontrolü, dokümantasyon ve izlenebilirlik için iyi bir temel sağlar. Bu kapsamda Rakoraf 2 linear, araç kantar üzerinde hareketsiz bir şekilde dururken dahi aracın her alanına kolayca erişebilir.

Fonksiyon

Numune alma sondası uzaktan kumandayla ürüne batırılır. Bu sırada numune alma sondasının iç boru bölmesine uygun bir enine kesit numunesi alınmış olur. Rakoraf, patentli Convac sirkülasyon sistemiyle çalışmaktadır. Ürün üzerinde vakum etkisi oluşmaz. Çevredeki herhangi bir hacimli hafif yük (ör. kırık tane, toz ve kir) numuneyle birlikte emilmez. Hava akışı sadece numune alma sondasında bulunan numuneyi alır ve bunu bir PVC hortumu yardımıyla kantar odasına veya laboratuvara aktarır. Burada numune, siklon içerisinde havadan ayrıştırılır, boşaltılır ve kalite kontrolü için hazır hale getirilir.

Yerleştirme

Rakoraf 2, sütun veya duvar konsoluyla hem 8,8x18,8 m’lik maksimum numune alma alanıyla ray üzerinde sürülebilmekte (lineer) hem de yerinde sabit olarak 4,4 metrelik maksimum bir çapla teslim edilebilmektedir.